BSP BIOLAB Signal Processor ~ es l'experiment resultant de l'stage al Biolab durant el Jetlag a l' octubre del 2010.


some text in delicious roman
BSP~ BIOLAB Signal Processor ~ is an experiment result from the stage Sonic Working Process at Biolab during the Jetlag Event in october 2010.
BSP~ BIOLAB Signal Processor ~ es el experimento resultante del work-in-progress laboratorio en el Biolab durante el Fest.Jetlag en Octubre de 2010
deskargatu hemen
descarrega aqui`
download here


!basstextures

!biodub

!dekkoguitarrX

!dekkoguitarrY

!dekkoguitarrZ

!melange

!rm_rf

cc by-sa 2010 > BSP~/BAWP // rm -rf /
BSP~/BAWP is an open work in progress project
eskerrik asko > feel + miguel + luk + xà + ... biolabbers