Instal·lació Sonora-Lumínica >> Oscar Martin
{RdEs} Xarxa Distribuïda d'Emergència Sonora
BECA PHONOS-IUA 2012
Instal·lació sonor-lumínica generativa i "autopoietica" que posa en pràctica teories de sistemes complexos basats en conceptes i processos tals com l'emergència i l'autoorganització. Models que provenen de diversos camps de la ciència: filosofia, biologia, ciències de la computació i l'estudi de la intel·ligència artificial (autòmats cel·lulars, xarxes neuronals, cibernètica..).

Explora les possibilitats sonores i compositives generatives d'aquests models, a partir d'un sistema en xarxa de mòduls-partícula que interactuen de forma mútua i amb l'entorn seguint unes regles senzilles a nivell individual però capaços de fer emergir patrons més complexos i sofisticats a nivell de conjunt.
El dispositiu i el seu funcionament:
Consisteix en una xarxa distribuïda formada per 35-40 micromòduls (maquinari electrònic) connectats i comunicats entre si mitjançant cables i sensors lumínics. Cada micromòdul estarà format per un xip atmega328, un altaveu per emetre so i quatre leds amb els quals emetrà llum, també compta amb un sensor capaç de mesurar la quantitat de llum en l'ambient. Cada micromòdul es connecta amb altres quatre, 2 per les seves 2 entrades i 2 per les seves 2 sortides.

Cada mòdul pot "vibrar" tant lumínica com sonorament segons una sèrie de comportaments individuals predefinits a la programació. Aquests estats de "vibració" es comuniquen als següents mòduls interconnectats mitjançant un codi de freqüència de pols. Aquests polsos són rebuts per dues entrades en cada mòdul, havent de triar (segons un algorisme d'afinitat) entre una de les dues i adoptar-la com a estat actual de vibració així com transmetre-la al seu torn per la xarxa.

Acaben emergint tendències en el sistema, estats de vibració que es generalitzen i estabilitzen temporalment, després d'un temps nous estats d'inestabilitat i desequilibri que desemboquen en nous atractors i patrons.

La idea bàsica és aquesta; els micromòduls del sistema seguint patrons de comportament predefinits i senzills, són capaços a partir de la interacció i feedback entre ells i l'ambient d'arribar a produir comportaments més complexos i de major nivell d'abstracció i fer-nos percebre aquests processos d'emergència mitjançant la llum i el so generats en la instal·lació.

WEB NOISH
Micromòduls - plataforma i hardware Arduino
Els micromòduls estan dissenyats i construïts a partir del paradigma “*Arduino” una plataforma de hardware lliure basada en una senzilla placa amb un microcontrolador i un entorn de desenvolupament que implementa el llenguatge de programació Processing/Wiring.

Cada mòdul aquesta format per un microcontrolador Atmega328, 4 LEDS, un altaveu petit, un sensor LDR fotosensible, 2 entrades i 2 sortides minijack i alguns altres components electrònics com a resistències, condensadors i transistors.

El disseny del circuit i electrònica va ser desenvolupat en el Lab d'Interactivitat d'HANGAR.ORG i dissenyat per M. A. d'Heras.
veure i descarregar l'esquema del circuit
Programari
El programari també va ser desenvolupat a l'entorn de programació de Arduino amb la inestimable col·laboració i inspiració de Jano del col·lectiu Befaco.org.
veure i descarregar codi
La generació sonora dels micromòduls es basa en tècniques de síntesi granular, i utilitza el codi desenvolupat per Peter Knight per a aquests microcontroladors.
"Auduino, the Lo-Fi granular synthesiser " by Peter Knight, Tinker.it http://code.google.com/p/tinkerit/wiki/Auduino
La instal·lació :: Xarxa Distribuïda
Xarxa distribuïda de 40 micromòduls interconnectats en una xarxa horitzontal sobre el sòl d'una sala. Superfície variable, aproximadament 2.5 x 2.5 metres.

Estructura i topologia de la xarxa adaptable a l'espai i a diferents configuracions, amb cables de connexió que permeten distàncies i agrupacions variables.

projecte realitzat gràcies a:
BECA PHONOS-IUA 2012
concedida per la Fundació Phonos i la Universitat Pompeu Fabra.
I en col·laboració amb el Lab d'Interactivitat d'Hangar.org centre de producció d'art multimèdia de Barcelona.
>> VIDEO
exhibicions
2012 /
3 Des - Sucked Orange Galerie. Berlin
22-25 Nov PIKSEL[X] Galeria 3,14 Bergen Noruega
15 Sept DorkbotBCN @ Hangar.org Barcelona
2013 /
13/14/15 Juny SONAR. Barcelona
06-29 Noviembre Kiblix Festival. Mariobor Slovenia
2014 /
28/06 AURORA Galeria d'art. Barcelona