HTDj! col.lectiv1A és la primera mostra col.lectiva, on el punt en comú es haver produït i enregistrat el trakk utilitzant l’instrument HacktheDj!

https://noconventions.mobi/1A/

download >>VVAA HTDj! 1A