Daax! @ la compilació 007 del netlabel de música experimental electrònica tecnonucleo
Tots els trakks estan produits amb material existent de la instal.lació sonora intensities.

http://www.tecnonucleo.org/index.php?page=release&release=7

tn007